Statqq o Lapinoj Gorodok -info 26.09.2007.Uliq Mihurina1